KulturStationens bestyrelse efter generalforsamlingen i marts 2018. Repræsentant for Skørping Bibliotek er Susanne Pedersen.


 

 

 

Kulturstationen er både et hus og en brugerforening,
hvor alle kan blive medlem.

Kulturstationen ligger Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping.

Find rejserute på Krak. 

Huset Kulturstationen er hjemsted for:

 • Foreningen KulturStationen
 • Skørping Musikstation (arrangerer rytmiske koncerter)
 • Skørping Bibliotek
 • Rebild Kulturskole
 • Lokalhistorisk Arkiv
 • Lokaler til udlejning vedr. arrangementer, møder og private fester
 • Opholdsfoyer med aviser og pjecer
 • Teater-, arrangements-. musik- og festsal
 • Legeplads, skatebane og petanquebane i gårdhave
 • Glasarkadeforbindelse til Kinorevuen, den lokale biograf
 • Café Pavillonen i Rotunden

Der er skiftende udstillinger, både i Rotunden og i glasmontrer i KulturStationens foyer. Henvendelse til biblioteket, bibliotekar Susanne Pedersen, hvis man har noget at udstille, 99 88 77 30.

 

Ønsker man at booke rytmiske koncerter, skal man henvende sig til Kristian Helmer, musikstationen@live.dk. Tlf 2261 2566.

Email til KulturStationens bestyrelse: Kulturstationen9520@gmail.com .

Se billeder fra huset her...

 

Foreningen "KulturStationen"

- er en forening for brugerne, hvor alle enkeltpersoner, familier, foreninger o. l. kan være medlem. Bestyrelsen for foreningen står for takster, principper for lokaleleje, enkeltarrangementer o. l.

Foreningens formål er:

 • At drive et medborger- , forsamlings- og kulturhus i Kulturstationen
 • At skabe rammer for kultur-og fritidsaktiviteter
 • At udvikle Kulturstationen til et aktivt kulturcenter
 • At støtte udviklingen af sociale og kulturelle netværk i det lokale samfund

Du kan læse om husets arrangementer under punktet "Arrangementer" her på hjemmesiden, i det husstandsomdelte blad Kulturen samt på Kulturens netudgave, http://www.kulturen.net/.

Betalt medlemskab er en forudsætning for at kunne leje lokaler.

Bestyrelsens træffetid:
Mandag kl. 17.00 - 18.00 på 1. sal.

Bestyrelsen:
Jørgen Østergaard (kasserer, 2895 9110),  Mogens Yde (9839 1683), Ulla Pedersen (5152 9520), Gitte Binderup (2325 7224), Finn Nygaard Nielsen (formand, 2523 4907), Stig Jonstrup Pedersen (2066 1062), Bodil Frandsen (2546 3749), Hans Rønnau (næstformand, 2073 7288), Susanne Pedersen (repræsentant for Biblioteket, 9988 7730).

Pris for medlemskab årligt:
Enkeltpersoner: kr. 150 / Familier: kr. 200 / Pensionister: kr. 75 / Foreninger: kr. 600.

Indmeldelse sker ved at klikke her

Sådan redigerer du dine oplysninger i KulturStationens medlemskartotek

 

Link til foreningens vedtægter.

 

Indkaldelse til Generalforsamling 2018.

 

Forslag til vedtægtsændringer 2018.

 

Logo: Birgitte Segel

 

 


Skørping i februar 2018 .

Kære medlemmer af

Foreningen KulturStationen

Godt Nytår 2018.

Året 2018 fortsætter, hvor 2017 slap, nemlig med mange store oplevelser på KulturStationen, og det hele kan ses på vores hjemmeside, www.kulturstationen.dk. I bladet Kulturen kan du følge med i husets mange andre fremragende tilbud, ligesom du kan tilmelde dig vores elektroniske Nyhedsbrev på hjemmesiden.

Her i februar har vi en udsolgt koncert med Niels Hausgaard, og ud over denne fine begivenhed tilbyder vi 4 glimrende koncerter for en slik – se Superrabatbilletten ovenfor. Endelig har vi den 10. marts sammen med Kinorevuen og Musikstationen en fremragende éndagstur til John Mogensen Land med ny film, spisning og dobbeltkoncert. Der sælges kun 200 billetter, som kan købes i Kinorevuen. Pris kr. 395 for hele turen.

Der bliver også gode udstillinger, foredrag om litteratur og kunst, foreningsaktiviteter i stor stil, og meget, meget andet.

En af de væsentlige forudsætninger for at kunne skabe og forbedre rammerne for alt dette er stadig dit medlemskab af foreningen KulturStationen. Vi håber derfor, at du vil forny dit medlemskab for 2018. Det giver os mulighed for at forbedre aktiviteter og faciliteter i og omkring huset. Kontingentet er uændret. Vi udsender i februar en opkrævning via NETS, hvor du kan betale med indbetalingskort eller tilmelde dig betalingsservice.

 

Foreningens generalforsamling bliver i år onsdag den 14. marts 2018 kl. 19.00 i Salonen. Dagsorden med forslag til vedtægtsændringer vedlægges opkrævningen og kan ses på vores hjemmeside.

Bestyrelsen har her i det nye år sendt et helt nyt elektronisk booking system i luften. Når du ønsker at leje et lokale i KulturStationen, gør du følgende:

Gå ind på KulturStationens hjemmeside www.kulturstationen.dk under ”Lokaler” og tryk på ”Lej lokaler”. Følg herefter instruktionerne. Du skal bruge det medlemsnummer, du fik ved kontingentbetalingen. Hvis du ikke kan finde det, kan du få hjælp på Skørping Bibliotek eller på kulturstationen9520@gmail.com.

De bedste nytårshilsner,

Bestyrelsen

                                                                                 

 Foto: Anne Mette WellingNordjysk Webdesign