Ungdomshuset og gårdhaven med petanque- og basketbane, samt nu også en topprofessionel skatebane.


Skatebanen i funktion!


Ungdomshusets nye café sept. 2014.

Undomshusets nye café sept. 2014 - råhygge.


KulturStationens Arme Ridder

KulturStationens Arme Ridder af Frank Bach Nielsen står i husets foyer og er en folkegave efter en indsamling i 1998.

KulturStationens foyer med adgang til Kulturskolens og Ungdomsskolens kontorer. På billedet ses Kulturskoles leder, Morten Lønborg Friis.

I Foyeren er der to læsehjørner, hvor man kan finde dagens aviser. Endvidere kan man se tre smukke fotografier fra fotograf Kjeld Thomsens fotoserie "Kulturspor":  "Kulsvierpladsen", "Gl. Hulvej i Nørre Skov" og "Vadested over Lindenborg Å", alle fra 2006. (Billederne er indkøbt af foreningen KulturStationen.)

Endvidere prydes Foyeren af to skulpturer af billedhuggeren Freddy Gislason: "Portal" (1994), en gave ved KulturStationens indvielse fra Skørping Handelsstands- og Håndværkerforening, Terndrup Erhvervsforening samt de firmaer, der byggede KulturStationen.

 

Foyeren med udstillingsmontrer. Dersom man ønsker at udstille, kan man henvende sig til Elsebeth Møller på Skørping Bibliotek, 9988 7730.

Et af læsehjørnerne.

Kjeld Thomsen: Kulsvierpladsen (2006). Indkøbt af foreningen KulturStationen.

Kjeld Thomsen: Vadested over Lindenborg Å (2006). Indkøbt af foreningen KulturStationen.

Kjeld Thomsen: Gl. Hulvej i Nørre Skov (2006). Indkøbt af foreningen KulturStationen.

Freddy Gislesen: Portal (1994). Gave til huset (se ovenfor).

Freddy Gislesen: Portal (2 af 2) (1994). Gave til huset (se ovenfor).

Kunstmaleren Joshva Christensen: Uden titel. Motivet er graveren i Gl. Skørping. Skænket af malerens enke ved KulturStationens indvielse.


Helge Prip: "Cimbernes udtog" (1935). Billedfrise på væggen i Verandaen. Frisen blev i 2005 restaureret af Aase Yde, Skørping.


Helge Prip: "Cimbrernes udtog" (1935) - detalje, Gundestrupkarret. Frise i Verandaen.


Skørping Bibliotek: Bibliotekarerne Susanne, Poul og Morten har vagten.

Lokalhistorisk Arkiv med adgang gennem Skørping Bibliotek.

Lokalhistorisk Arkiv har en hjemmeside på adressen www.skoerpinglokalarkiv.dk.

Skørping Bibliotek, børnehjørnet, med vævede vægtæpper af den mexikanske billedvæver Adrian Gomez Ramirez. Billederne er finansieret gennem en offentlig indsamling.

Adrian Gomez Ramirez.

Skørping Bibliotek, børnehjørnet, hundehoveder fra "Fyrtøjet", brugt i Skørping Revyen.

Adrian Gomez Ramirez, mexikansk billedvæver, Lille Stue. Indkøbt af foreningen KulturStationen.


"Nat" og "Dag": Billedmosaikker lavet af lokale afghanske børn i samarbejde med Aase Yde, Skørping Skole. Foyeren på første sal. Tilhører foreningen KulturStationen.

Aase Yde: Glasmaleri i KulturStationens indgangsparti: Hele værket viser Julenat i Bethlehem. Her ses det centrale motiv med Jomfru Maria og Jesus. Værket hænges op hvert år i december måned. Tilhører huset.


Karin Waldhausen: "The Sun´s Persisting My Penetrating Her Surface. Retreat Is a State of Mind. Present Is a State of Mine. At The Moment." (2007) Udført på mdf-plade i akryl og mixed media.

Titlen kan man jo tygge lidt på. Til daglig kaldes billedet blot: "At The Moment".

(Indkøbt 2007 af foreningen KulturStationen med støtte fra Kinorevuen.)


Lisbeth Gjørtz Fast: "De store guders legeplads" I - II. (Olie)

Indkøbt af foreningen KulturStationen.


Lisbeth Gjørtz Fast: "De store guders legeplads" II (Olie.)

Indkøbt af foreningen KulturStationen.


Lotte Birch: "Byer og slotte" I - III (2006, stof).

Indkøbt af foreningen KulturStationen.


Eva Christensen: "Får" (olie, 2006).

Maleren vandt Kunstforeningen Kildens censurerede udstilling i 2006 med et beslægtet værk. Indkøbt af foreningen KulturStationen.


Karen Lisbeth Hansen: Uden titel. (Olie, 2005) Indkøbt af foreningen KulturStationen.


Pia Nørgaard: "Fortabt", "Fordækt", "Forelsket". Diverse materialer, 2000. Indkøbt af foreningen KulturStationen.


Pia Nørgaard: "Fortabt". Diverse materialer, 2000. Indkøbt af foreningen KulturStationen.


Pia Nørgaard: "Fordækt". Diverse materialer, 2000. Indkøbt af foreningen KulturStationen.


Pia Nørgaard: "Forelsket". Diverse materialer, 2000. Indkøbt af foreningen KulturStationen.


Herman Bang på Skørping Kro. (Foto.) Gave fra entreprenøren ved husets indvielse.

Tilbage til forsiden


Foto: Anne Mette WellingNordjysk Webdesign