top of page

Bevar biblioteket
Tekst til indsigelse 

Indsigelse mod overvejelser om at lukke Skørping Bibliotek

Jeg gør opmærksom på det løfte, som blev givet ved budgetaftalen i Rebild  Kommune i 2023 om IKKE at lukke biblioteket i Skørping: 

"Aftaleparterne har lyttet til den bekymring, der som led i høringen er udtrykt vedrørende overvejelser om en ændret biblioteksstruktur med lukning af biblioteket i Skørping, og har - i stedet for det oprindelige forslag - besluttet at arbejde med en justering af den bemandede åbningstid på kommunens biblioteker. Dette skal ses i sammenhæng med, at der igangsættes et arbejde med en plan for den fremtidige udvikling af biblioteksområdet". 

Det er bekymrende, at vi nu et år efter ikke er kommet længere med en afklaring af om - og i givet fald hvordan - man vil indfase den samlede reduktion på 2,0 mio. kr. indenfor tandpleje- og biblioteksområdet: 

"I forbindelse med budget 2023-2026 vedtog byrådet en budgetstrategi, der indebærer en reduktion på 2,0 mio. kr. på tandpleje- og biblioteksområdet fra 2026 og frem med gradvis indfasning. Fra 2023 blev der gennemført en reduktion på 0,4 mio. kr. ved reduceret betjent åbningstid på bibliotekerne. Fra 2024 skal de to området tilsammen reduceres med 0,1 mio. kr. yderligere. Dette forslag beskriver denne reduktion på 0,1 mio. kr. Forslaget berører ikke de yderligere 1,5 mio. kr., der skal indfases i 2025-2026". 

Jeg er bekymret for, at der i budgetaftalen direkte eller indirekte bliver lavet aftaler, som betyder, at vi mister vores bibliotek eller noget af dets handlekraft. 

Skørping Bibliotek er en betydelig del af byens dna. Det fungerer som et stærkt lokalt mødested for borgere i alle aldre. Både når der holdes arrangementer og for hverdagens tilfældige møder med andre lokale. Biblioteket har det suverænt højeste besøgstal målt pr. indbyggerne i byerne - mere end dobbelt så mange som på biblioteket i Støvring.

Skørping Bibliotek fungerer som en vigtig samarbejdspartner for byens øvrige kulturinstitutioner, foreninger og mange frivillige. Det er en helt særlig kultur, som er skabt gennem årtier - en kultur, der skaber opmærksomhed og bidrager til byens identitet. Dette særlige miks er byens særkende.

 

Skørping Bibliotek er et fyrtårn i profileringen af Skørping som Rebild Kommunes kulturby og en vigtig institution i tiltrækningen af nye borgere

Bak op om Skørping Bibliotek

Bak op om Skørpings kulturliv

Bak op om de mange frivilliges bidrag. 

Bak op om byens identitet

Med det forbedrede udgangspunkt for kommunens likviditet bør yderligere besparelser på biblioteksområdet udgå af budgetforhandlingerne. 

 

Jeg anmoder om politisk ansvarlighed, så der findes en budgetmæssig holdbar model, så vi ikke igen i denne byrådsperiode skal diskutere bibliotekets og kulturens overlevelse.

Dato, underskrift, navn og adresse

bottom of page